/misscomfortltd | mis.comfort.ruse@gmail.com | 0887-987-855

Ролковите сенници предлагани от •Мис Комфорт• са изключително подходящ вариант за предпазване от слънцето на големи площи като големи тераси и балкони, както и засенчването на по-обширни пространства пред обществени сгради и заведения.

Ролкови Сенници

•Мис Комфорт•

Ролкови Сенници

•Мис Комфорт•

Ролкови Сенници

•Мис Комфорт•