/misscomfortltd | mis.comfort.ruse@gmail.com | 0887-987-855


ПРЕИМУЩЕСТВА И УПОТРЕБА

  • Простирът е предназначен за монтаж на тераси, бани или други помещения с височина до 2.6м.
  • Състои се от два PVC-профила, които се монтират чрез дюбели към тавана и от шест метални рамена с пластмасово покритие.
  • Простирите се изработват с дължина 1.20, 1.40, 1.60 и 1.80м., като дебелината на рамената е съобразена с използването на всякакъв вид щипки.
  • Допустимо натоварване на едно рамо е до 3.5кг. Прането се простира равномерно по дължина на рамото.
  • При простиране всяко рамо се вдига или смъква на желаната от Вас височина посредством шнур, на който е монтиран PVC - ограничител. В следствие на това, на терасата има свободно пространство и е с възможност за скриване на прането под парапета.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

  1. PVC - профилите (А) се монтират към тавана с помощта на три дюбела на разстояние в зависимост от дължината на рамената (D), обозначени на схемата.
  2. Към стената се монтира пластмасов гребен (С) придържащ PVC - ограничители (Е).
  3. Прекарват се шнуровете през ролките (В) на PVC - профилите (А).
  4. Към всеки шнур се монтират по два PVC - ограничителя (Е), които дават възможност с помощта на гребена (С) да се поставят рамената (D) на желаната от Вас височина.
Цени:

Артикул Количество Цена
Простир на 1,2м. 1бр. 26лв.
Простир на 1,4м. 1бр. 28лв.
Простир на 1,6м. 1бр. 30лв.
Простир на 1,8м. 1бр. 32лв.
Цени Детайли:

Артикул Количество Цена
Тръба със шлаухка  1,2/л.м. 1бр. 2,40лв.
Тръба със шлаухка  1,4/л.м. 1бр. 2,80лв.
Тръба със шлаухка  1,6/л.м. 1бр. 3,20лв.
Тръба със шлаухка  1,8/л.м.. 1бр. 3,60лв.
Въже Ф 0,3/л.м. 1лм. 0,15лв.
Тел - Ос. 1бр. 0,08лв.
Гребен 1бр. 0,80лв.
Основа 1бр. 0,25лв.
Ролка 1бр. 0,25лв.
Камбанка 1бр. 0,15лв.
Тапа за тръба 1бр. 0,15лв.