Сенник "Касета"

Касетъчните сенници предлагат пълна защита на плата и механизмите от външни въздействия – когато са затворени

Сенник Касета

•Мис Комфорт•

Сенник Касета

•Мис Комфорт•

Сенник Касета

•Мис Комфорт•